All for Joomla All for Webmasters

Servicii

Servicii

Cursurile de calificare in meseria de „Agent dezinsectie, dezinfectie, deratizare” se desfasoara pe parcursul a 360 de ore, 120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica.
Locatia in care se desfasoara cursurile cuprinde sala de curs pentru desfasurarea pregatirii teoretice, precum si atelier pentru desfasurarea pregatirii practice.
Cursantii pot desfasura pregatirea practica si pe teren alaturi de angajatii firmei noastre care executa lucrari DDD, la diversi beneficiari.
Se asigura suport de curs teoretic si practic pentru fiecare cursant, inclusiv in forma electronica. Aceste cursuri includ o bibliografie de specialitate temeinic selectata si actualizata, precum si o documentatie legislativa de utilizare a produselor biocide conform cerintelor U.E. si a H.G. 956/2005, privind plasarea pe piata a produselor biocide.
In cazul in care numarul cursantilor dintr-un oras este mai mare de 10 persoane echipa noastra de formatori poate sa sustina cursurile in orasul respectiv.
Examenul se desfasoara sub forma testelor grila sau subiecte de sinteza pentru teorie iar pentru probele practice se face verificarea aptitudinilor dobandite de cursanti pe parcursul desfasurarii cursurilor.
Absolventilor li se inmaneaza „ Certificate de calificare” , eliberate de Ministerul Muncii,Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice si Ministerul Educatiei Nationale, in meseria de „ Agent dezinfectie, dezinsectie, deratizare” care se inscrie in carnetul de munca.

Newsletter

Nu ne place spamul. Va trimitem numai informatii utile.
Bottom Logo

Scoala de formare profesionala creata la Buzau, are la baza o experienta bogata a colectivului de formatori care conduce de peste 15 ani lucrari de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, atit pe domeniul public cit si in domeniul particular, şi care isi desfasoara activitatea in profilaxia sanitar-umana