CURSURI DE CALIFICARE IN MESERIA DE AGENT DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE

DESPRE NOI

ASOCIATIA PENTRU TINERET BUZAU 2010 , este autorizata ca furnizor de formare profesionala pentru meseria de „ Agent dezinfectie, dertatizare, dezinsectie” ( DDD) , cod NC. 5149.1.1., conform autorizatiei Bz 000604/ 28.01.2015, cu numar de ordine in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor :10/32/28.01.2015, tipul programului de formare fiind: Calificare.

Activitatea de formare profesionala este reglementata prin Ordonanta Guvernului nr.129/ 2000, Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonante, aprobata prin HG nr.522/ 2003, prevad ca nivel de studii, invatamant minim obligatoriu .

Suntem, deasemenea, autorizati ca furnizor de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena pentru modulele 1-5

Modul 1. – servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatia publica si a colectivitatilor

Modul 2.- servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tinerei, unitati de cazare ( hoteluri, moteluri, cabane etc.)

Modul 3.- productia apei de baut ; distributia apei de baut prin retele si imbuteliata

Modul 4.- servicii de ingrijire corporala ( cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj, etc.)

Modulul 5.- servicii de tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare


Scoala de formare profesionala creata la Buzau, are la baza o experienta bogata a colectivului de formatori care conduce de peste 15 ani lucrari de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, atit pe domeniul public cit si in domeniul particular, şi care isi desfasoara activitatea in profilaxia sanitar-umana .

Colectivul de formatori condus de catre dr.biolog Ioana Mihalaşcu, este alcatuit din personal cu o inalta calificare: ingineri, chimisti, avind publicate numeroase lucrari privind combaterea vectorilor, obiectiv fundamental din Programul National de asigurare a starii de sanatate, a populatiei, elaborat de Ministerul Sanatatii.

Cursurile se adreseaza in special firmelor care au in obiectul de activitate executia de lucrari de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, si care trebuie sa califice si sa certifice angajatii pentru aceasta meserie, dar si persoanelor particulare ce vor sa se califice intr-o meserie de mare importanta .

Cursurile de „ Agenti DDD” recomanda a fi completate prin cursuri de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena modulul 5- servicii de tip dezinsectie, dezinfectie, deratizare , ceea ce confera absolventilor posibilitatea de a-si desfasura activitatea in mai multe domenii.

Cursurile de calificare in meseria de „Agenti dezinsectie, dezinfectie, deratizare” se desfasoara pe parcursul a 360 de ore, 120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica.

Locatia in care se desfasoara cursurile cuprinde sala de curs pentru desfasurarea pregatirii teoretice, precum si atelier pentru desfasurarea pregatirii practice.

Cursantii pot desfasura pregatirea practica si pe teren alaturi de angajatii firmei noastre care executa lucrari DDD, la diversi beneficiari.

Se asigura suport de curs teoretic si practic pentru fiecare cursant , inclusiv in forma electronica. Aceste cursuri includ o bibliografie de specialitate temeinic selectata si actualizata, precum si o documentatie legislativa de utilizare a produselor biocide conform cerintelor U.E. si a H.G. 956/2005, privind plasarea pe piata a produselor biocide.

Examenul se desfasoara sub forma testelor grila sau subiecte de sinteza pentru teorie iar pentru probele practice se face verificarea aptitudinilor dobandite de cursanti pe parcursul desfasurarii cursurilor.

Absolventilor li se inmaneaza „ Certificat de calificare” , eliberate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si Cercetarii in meseria de

„ Agent dezinfectie, dezinsectie, deratizare” care se inscrie in carnetul de munca .

Pentru cazurile in care se solicita calificarea a cel putin 10 cursanti, echipa noastra se va deplasa in orasul dv.!